Logo Logo

We hebben geen resultaten gevonden.
Probeer het nog eens met een andere zoekterm of stel je vraag via chat, mail of telefoon.

Vragen over de financiering

Wanneer moet ik mijn hypotheek rond hebben?

Zodra de bouw van de woning definitief doorgaat, word je door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben zodra je in de gelegenheid wordt gesteld de akte te passeren.

Wat als ik mijn hypotheek niet rond krijg, zit ik dan aan de koop vast?

In de koop- en aannemingsovereenkomst zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. Als je onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, kun je binnen een periode van 2 maanden na aankoop de overeenkomst ontbinden. Je kunt dit doen door de ontbinding aan te vragen aangevuld met tenminste 2 afwijzingen van geldverstrekkers.

Wanneer start ik met betalen?

Zodra je naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaal je de koopsom van de grond. De aanneemsom betaal je vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente. Na de start van de bouw en zodra een bepaald punt in de bouw is bereikt, ontvang je van de aannemer een factuur, die je vervolgens binnen 2 weken dient te betalen. Je kunt voor betaling zorgen door de factuur uit eigen middelen te betalen of deze door te sturen aan jouw hypotheekverstrekker. Als het passeren van de leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de hypotheekverstrekker zorgdragen voor betaling.

Kan ik de woning (deels) met eigen geld betalen?

Ja dat is mogelijk. Het is verstandig om dat zo snel mogelijk aan de notaris door te geven. Dit in verband met het inplannen van de afspraak voor het passeren van de aktes.

Kan ik ook mijn eigen notaris kiezen?

Dat is alleen mogelijk voor het passeren van de hypotheekakte. Het is dan wel verstandig dat je dit goed afstemt met de projectnotaris.

Wat is bouwrente?

Als je later in een project instapt dan betaal je rente over de reeds vervallen termijnen tot aan de datum van overeenkomen van de koop- en aannemingsovereenkomst. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt bouwrente genoemd en is niet fiscaal aftrekbaar.

Wat is transportrente?

Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomen of zoveel later als vastgesteld in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.

Ik heb nog een woning te verkopen, zijn er voor mij mogelijkheden om dubbele lasten te voorkomen?

Dubbele maandlasten zijn niet of nauwelijks te voorkomen. Je betaalt al een gedeelte van de koopsom tijdens de bouw en daarvoor betaal je een vergoeding aan de geldverstrekker. De dubbele maandlasten zijn wel fiscaal aftrekbaar met een maximum van twee jaar.

Vragen over het gebied

Wat wordt de sfeer van het gebied?

Een veelzijdige wijk met West-Fries karakter.

Is er openbaar vervoer in de omgeving?

In Hoorn zijn 2 NS-stations: Hoorn en Hoorn-Kersenboogerd.

Waar kan ik informatie vinden over Bangert & Oosterpolder?

Kijk voor meer informatie over Bangert & Oosterpolder op de website: www.hoorn.nl

Welke voorzieningen zijn er voor scholen en kinderopvang?

In het centrum van Bangert & Oosterpolder ligt de multifunctionele accommodatie De Kreek. Deze bestaat uit een ruim sportcomplex, heeft een aangrenzende bassisschool, heeft een bibliotheek, biedt ruimte voor o.a. zorg en welzijn enz.

Welke sportvoorzieningen zijn er in Bangert & Oosterpolder?

Naast het sportcomplex in De Kreek biedt Zwaag en Hoorn genoeg mogelijkheden om sport te beoefenen.

Zijn er in de directe omgeving al voorzieningen zoals winkels en horeca aanwezig?

In de omgeving is voldoende horeca en winkelaanbod.

Waar kan ik me inschrijven zodat ik op de hoogte blijf van het gebied?

Deze website is een gezamenlijke site van Ontwikkelingsmaatschappij Hoorn B.V.; deze B.V. bestaat uit 7 samenwerkende partijen. Rechtsboven op de homepage treft u het huidige aanbod. Via die pagina kunt u zich bij de desbetreffende partij aanmelden.

Vragen over de wijk

Hoeveel nieuwe woningen worden er in de wijk gerealiseerd?

Er zijn 7 partijen betrokken bij de nieuwbouw van Bangert & Oosterpolder. Deze 7 partijen brengen elk meerdere deelfases in verkoop.

Komen er ook huurwoningen in het woningaanbod? En zo ja wie is de verhuurder?

Er komen ook huurwoningen. Deze worden verhuurd via Intermaris

Kan ik beter een bestaand huis of een nieuwbouwhuis kopen?

Een nieuwbouwhuis is een huis zonder zorgen waar je geen omkijken naar hebt. Alles is nieuw, alles doet het. Op bijna alles zit garantie en onderhoudskosten heb je de eerste jaren vrijwel niet. Daar komt bij dat je een nieuwbouwhuis ook nog eens helemaal kunt aanpassen aan je eigen wensen. Meer voordelen van nieuwbouw.

Zijn er ook starterswoningen gepland?

Er komen geen specifieke starterswoningen.

Worden er ook sociale koopwoningen gebouwd?

Er komen geen sociale koopwoningen

Kan ik mijn auto voor de deur parkeren?

Er is rekening gehouden met voldoende parkeergelegenheid in de buurt.

Is er straks genoeg plek om dicht bij het huis te parkeren?

ja, zie boven

Is/blijft parkeren gratis?

Dit is wel de bedoeling.

Komen er nieuwe wegen in de wijk?

Alleen voor bestemmingsverkeer

Komt er ook een speeltuin of speelweide?

In het project zal zeker ook speelgelegenheid komen. Waar precies is nog niet bekend.

Is er een honden uitlaatplaats in de buurt?

Er is geen aparte honden uitlaat plek.

Wat voor soort woningen komen er in de wijk?

Er zal een grote diversiteit aan woningen komen. Van rijwoningen tot vrijstaand.

Zijn deze woningen al een keer eerder gebouwd zodat ik ze kan bekijken?

De woningen zijn nog niet eerder gebouwd.

Is er al een vergunning om de woningen te bouwen?

Voor met de bouw van de woningen wordt gestart moet de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn. Dit is een van de opschortende voorwaarden in de aannemingsovereenkomst.

Hoe lang duurt de bouw en wanneer worden de eerste woningen opgeleverd?

De gemiddelde bouwtijd van een woning is ongeveer een jaar.

Hoe rijdt het bouwverkeer naar de locatie?

De routing voor het bouwverkeer is zodanig dat er zo min mogelijk overlast voor bewoners zal zijn.

Zijn er al brochures beschikbaar?

Zodra het project in verkoop is, vind je op deze website de uitgebreide verkoopbrochure. Je kunt deze downloaden, maar vaak ook aanvragen. Je krijgt de verkoopinformatie dan toegestuurd. Is het project nog in voorbereiding dan is er vaak nog geen brochure. Je kunt je dan vrijblijvend inschrijven als belangstellende.

Vragen over de woning

Wie verkoopt woningen in Bangert & Oosterpolder?

Bangert & Oosterpolder wordt ontwikkeld door de Gemeente Hoorn, Intermaris, Ooms Ontwikkeling, PreboWest, Vos Hoorn, Zeeman Vastgoed en BPD Ontwikkeling BV.

Welke makelaar is bij het project betrokken?

Dit wordt bij de start verkoop bepaald en kan per partij verschillen.

Is woning X (in fase Y) nog beschikbaar? Ik wil graag een optie op deze woning, kan dat?

Als je vragen hebt over de beschikbaarheid van jouw favoriete huis neem dan contact op met de betreffende aanbieder.

Wanneer gaat de volgende fase in verkoop?

Elke volgende deelfase (van een aanbieder) kan pas in verkoop gaan als de woningen uit de vorige fase verkocht zijn.

Kan ik een bezichtiging inplannen?

Er zijn momenteel geen modelwoningen in het plan.

Ik kan niet bij de (start verkoop) manifestatie zijn, kan ik alle informatie ontvangen?

Alle informatie zal (bij de start verkoop) ook online beschikbaar worden gesteld. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de brochure, de bouwtekeningen, de meerwerklijsten etc. Op de website kun je op je gemak nog eens alles nalezen en zelfs downloaden als je dat wilt.

Wie bouwt de woningen?

De woning wordt gebouwd door de aannemer. Je sluit de aannemingsovereenkomst ook met deze partij. Tijdens de bouw is deze aannemer jouw aanspreekpunt.

Wat is de volgorde van bouwen?

Deze zal door de aannemer nog bepaald worden.

Zijn er mogelijkheden om de woning naar eigen wens aan te passen of in te delen?

Er zijn mogelijkheden om de woning aan te passen naar eigen wens. Dit geldt overigens meer voor de indeling en het afwerkingsniveau dan de buitenkant van de woning. De aannemer beoordeelt of de gewenste aanpassing past bij het bouwplan en/of deze niet in strijd is met de normen waaraan de woning moet voldoen. De kopersadviseur van de aannemer adviseert je in dit traject. 

Wanneer kan ik bij de kopersadviseur van de aannemer terecht?

Nadat aan alle opschortende voorwaarden uit de AO voldaan is (hierover ontvangt de koper schriftelijk bericht) zal de aannemer met de kopers gesprekken gaan inplannen.

Zijn er al prijzen voor meerwerk opties bekend?

Bij start verkoop zullen de grote wijzigingen vermeld staan op de prijslijst. Hierop staan bijvoorbeeld de prijzen voor een uitbouw, dakkapel, dakramen etc. Tijdens het verkoopgesprek ontvang je de volledige optielijsten.

Wordt de woning opgeleverd met een keuken?

In de meeste gevallen is er een stelpost opgenomen voor de keuken. Dit kan verschillen per aanbieder.

Wie is de leverancier van de keuken?

Nog nader te bepalen.

Is er een gasaansluiting in de woning?

Ja

Wordt de woning opgeleverd met een badkamer?

Ja

Mag ik de woning ook helemaal casco kopen?

Is deels mogelijk in overleg met de aannemer

Waar kan ik de plattegronden van de woningen downloaden?

De brochure en de plattegronden van de woningen zijn te downloaden op de website van de betreffende aanbieder, vanaf het moment dat de verkoop is gestart

Welk energielabel heeft de woning/het appartement?

Alle nieuwbouwwoningen hebben energielabel A, dit is het meest gunstige label en staat voor een duurzame en energiezuinige woning.

Overige vragen

Wanneer wordt gestart met de bouw?

Zodra 70% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, krijgt de bouwer opdracht om het project te bouwen.

Is er overlast te verwachten van de bouw?

De wijk Bangert & Oosterpolder zal uit meerdere deelfases bestaan. De eeste bewoners in de wijk zullen dus nog wel wat overlast kunnen hebben van de bouw van de volgende fases.

Welke zekerheid heb ik dat mijn huis wordt afgebouwd?

Alle woningen worden gebouwd onder de SWK Garantie- en Waarborgregeling/Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heb je hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet je dat jouw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. Je hebt bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Voor uitgebreide informatie: www.swk.nl www.woningborg.nl

Heb ik garantie op de woning en zo ja hoe lang?

Een van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende periodes) is vastgelegd in de garantieregeling van Woningborg/SWK.

Wanneer ontvang ik het garantiecertificaat?

Binnen 14 dagen na ondertekening van de aannemingsovereenkomst indien aan alle opschortende voorwaarden is voldaan.

Van wie koop ik de woning?

De grond koop je van één van de 7 betrokken partijen; je sluit ook de koopovereenkomst met deze partij. De aannemingsovereenkomst sluit je met de aannemer van het project. De aannemer bouwt jouw woning en is ook jouw aanspreekpunt tijdens de bouwperiode van jouw huis. Ook als je vragen hebt over meer- en minderwerk kun je bij de aannemer terecht.

Hebben belangstellenden die in de gemeente wonen voorrang?

In Nederland kennen we vrije vestiging. Dit betekent dat iedereen gelijke kans heeft om een woning te kopen en er geen restricties zijn ten aanzien van de koop.

Als ik een optie neem, zit ik dan direct aan de woning vast?

Een optie op een woning is vrijblijvend. Tijdens deze periode is de woning exclusief voor jou gereserveerd. In deze periode worden al jouw vragen beantwoord en heb je de gelegenheid de woning te kopen.

Hoe weet ik of ik de woning kan betalen?

Je kunt vrijblijvend een gesprek aangaan met een financieel adviseur van bijvoorbeeld de Rabobank. In dit gesprek krijg je een goed beeld of je de woning kunt betalen en wat jouw toekomstige maandlasten zullen zijn.

Wat is een ‘optie’ op een bouwnummer?

Een optie is een periode dat de woning exclusief voor jou is gereserveerd. In deze periode kun je al jouw vragen stellen en word je in de gelegenheid gesteld de woning aan te kopen.

Heb ik na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ook nog een bedenktijd?

Na het ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

Wat betekent koopsomindicatie?

Bij een project dat nog in ontwikkeling is, zijn de koopsommen nog niet definitief vastgesteld. Om je toch een indicatie te geven wat de woningen gaan kosten werken we met een koopsomindicatie. Het is dus mogelijk dat de uiteindelijke verkoopprijzen afwijken van de eerder afgegeven koopsomindicatie.

Wat betekent vrij op naam (v.o.n.)?

Vrij op naam betekent dat je koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief de notariskosten voor de overdracht.

Moet ik nog rekening houden met extra kosten die ik moet betalen als ik een woning koop?

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je bijvoorbeeld kosten bij het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van de woning.

Online een huis kopen? Kan ik dan nog wel een ‘echt’ persoon spreken?

Het blijft altijd mogelijk om een afspraak te maken met een echt persoon. Je bepaalt namelijk helemaal zelf hoe je jouw huis koopt. Volledig online, gedeeltelijk online of uitsluitend via persoonlijk contact. Alles kan niets moet. Aan jou de keus.

Stel je vraag

Het formulier is succesvol ontvangen

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?