Duurzame ambities voor fase 5

20 december '17

Er wordt geen aardgasnet aangelegd in fase 5 van de nieuwbouwwijk. Daarnaast zijn er prestatieafspraken gemaakt over de ambitie om woningen met ‘Nul op de Meter’ te realiseren en deze ook energiezuinig te ontwerpen.

NOM-woningen en BENG-eisen

De ambitie van de gemeente Hoorn voor fase 5 is om alle nieuwbouwwoningen te bouwen volgens de norm NOM (Nul op de Meter). Een nul-op-de-meter (NOM)-woning is een woning waarin gedurende een jaar tijd gemiddeld net zoveel energie wordt geproduceerd (door bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers) als wordt verbruikt (voor verwarming, warm tapwater, en apparaten). Dit houdt in dat de energierekening na een jaar op nul staat.

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutraal zijn, een gevolg van de Europese richtlijn EPBD uit 2010 en het Nederlandse Energieakkoord uit 2013. De start bouw van de eerste woningen in fase 5 staat gepland in begin 2019. De OMH heeft aangegeven deze woningen zo te gaan ontwikkelen, dat ze tenminste voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Deze eisen gaan verder dan de huidige eisen op het gebied van energiebeperking. Bij het ontwerpen van gebouwen moet bijvoorbeeld al worden nagedacht over hoe er zo min mogelijk energiegebruik nodig. Daarnaast moet het gebouw goed geïsoleerd worden, efficiënt kunnen koelen en verwarmen en energiezuinige verlichting hebben om het verbruik te beperken.

Gezamenlijke inspanning

In 2010 maakten de gemeente en de OMH al afspraken over de verdere bouw van de nieuwbouwwijk. Het ontwikkelen van energiezuinige woningen had toen minder aandacht dan nu. Hierdoor zijn er toen geen duurzaamheidsafspraken gemaakt.
Op basis van de opgedane ervaringen heeft de OMH aangegeven dat, met de huidige techniek en ontwikkelingen, niet alle woningen geheel NOM te maken zijn. Wel zal de techniek de komende jaren verder verbeteren waardoor we steeds dichter bij die ambitie komen. Ook moet goed worden gekeken of de prijs en kwaliteit van NOM-woningen voldoende blijft aansluiten op de wensen van de gemiddelde woonconsument.

‘Bangert en Oosterpolder is een prachtige wijk om het goede voorbeeld te geven als het gaat om duurzaamheid. Ik vind dit dan ook een geweldige stap. We hebben er samen met de OMH belang bij dat we zowel de woningmarkt daarbij goed bedienen als onze ambitie waarmaken. Ik ben ervan overtuigd dat we hierin samen op kunnen trekken via deze afspraken’, aldus wethouder Theo van Eijk.

Bouwpartners Bangert en Oosterpolder

De wijk Bangert en Oosterpolder heeft woningen in allerlei soorten, maten en prijzen. Iedereen kan hier een nieuwbouwhuis naar wens vinden. De gemeente en de participerende ontwikkelaars, verenigd in de OMH (Ontwikkelingsmaatschappij Hoorn B.V.), hebben elk hun eigen woningaanbod in de verschillende deelgebieden in de nieuwbouwwijk.

Energiezuinige woningen
  Partners OMH
  Bangert en Oosterpolder