Het plan Bangert en Oosterpolder

In totaal worden in de nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder 3400 koop- en huurwoningen gebouwd, in allerlei soorten, maten en prijzen. Ruime woningen, gezellige straten en ruimte voor een bootje. 

Woningen en kavels voor iedereen

In de nieuwbouwwijk komen huizen voor uiteenlopende doelgroepen: starters en jonge gezinnen, tweeverdieners, maar ook senioren. De 1e woningen zijn in 2005 opgeleverd. Sindsdien is de wijk gefaseerd verder ontwikkeld. Bangert en Oosterpolder biedt tevens ruimte voor mensen die hun eigen droomwensen willen realiseren op een vrije gemeentekavel. Of voor mensen die dit graag op een voordelige manier samen met hun buren willen doen, met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 

image alt

2 Sfeergebieden

Boomgaarden, lintdorpen en slagenstructuur bepalen van oudsher het karakter van Bangert en Oosterpolder. De historie van dit landschappelijk karakter is het vertrekpunt geweest bij het ontwerp van de wijk die globaal is opgedeeld in 2 sfeergebieden: Waterland (zeeklei) en Hoge Hemen (kreekruggen).

In Waterland speelt water een grote rol: het ontwerp is open, weids en landschappelijk, met een deel van de woningen langs langgerekte watergangen. Ook waterlopen, oevers en bomenrijen worden zo aangelegd. Deelgebied Hoge Hemen is wat kleinschaliger en meer dorps van opzet, met kleine buurtjes rond centrale plekken.

Actualiteiten uit Bangert en Oosterpolder Laatste nieuws
Ontwikkelaars en deelgebieden Woningaanbod