Bouwen en wonen in De Weiden

13 mei '19

Op maandag 13 mei is de verkoop van 10 zelfbouwkavels in de Bangert en Oosterpolder gestart. De kavels worden aangeboden door de gemeente Hoorn en liggen in De Weiden. U kunt zich tot maandag 24 juni 12.00 uur inschrijven.

Kavelspaspoorten online

De kavelpaspoorten staan nu online. Er zijn twee kavelpaspoorten. Eén voor kavel 1 t/m 6 en één voor kavel 7 t/m 9. Onderaan de pagina kunt u meteen door naar de kavelpaspoorten. Daar vindt ook het inschrijfformulier Duurzame Zelfbouw. In dit bericht leest u daar meer over. Onderaan de pagina kunt u ook doorklikken naar de situatiekaart om u te oriënteren op het deelgebied.

De Weiden

De vrije kavels liggen aan de Kieftslootweid. De straat is onderdeel van de eerste ontwikkellocatie van fase 5, De Weiden. De Weiden ligt in de zuidoost hoek van de Bangert en Oosterpolder, in het gebied de Hoge Hemen. Hoge Hemen kenmerkt zich door het kleinschalige en dorpse karakter met buurtruimtes, groen en water. De Weiden krijgt een streekeigen en intiem karakter. De Weiden vormen een verzameling van oude veldnamen die van oudsher voorkomen in het plangebied, zoals de Molenweid, de Lienweid en de Kieftslootweid. In de wijk komen de watergangen uit het oorspronkelijke landschap terug. De wijk heeft verder een dorpse opzet met veel groen en zicht op de molen ‘De Krijgsman’.

Duurzaamheid wordt gestimuleerd

Duurzaamheid krijgt binnen De Weiden vorm door klimaat-adaptieve maatregelen en energie-neutrale woningen. Gemeente Hoorn stimuleert geïnteresseerden om de kavels zo duurzaam mogelijk te bouwen. Op het inschrijfformulier Duurzame Zelfbouw staan manieren waarop de woning duurzamer wordt. Het inschrijfformulier is gekoppeld aan een puntensysteem. Hoe beter de duurzaamheidsmaatregelen zijn die u treft, hoe meer punten u krijgt. Leiden uw keuzes tot de meeste punten en dus meest duurzame woning? Dan krijgt u voorrang op de koop van de kavel. U maakt ook gebruik van het inschrijfformulier als u geen aanvullende duurzaamheidsmaatregelen wilt realiseren.

Bekijk de situatiekaart – Ga direct naar de kavelpaspoorten