Antwoord op gestelde vragen inloopavond fase 5

27 maart '17

Veel bewoners hebben de kans aangegrepen om hun ideeën en wensen aan te geven voor dit nieuwe deel van de wijk.

De ideeën gaan over wonen, het bestemmingsplan, openbaar groen, verkeer en parkeren. De wensen zijn geïnventariseerd en de gemeente onderzoekt nu of de wensen inpasbaar zijn, en op welke manier de gemeente dit zou kunnen realiseren. Dit leidt uiteindelijk tot een ontwerp dat zal worden voorgelegd aan het college. Hier komen wij later via onder andere deze nieuwsbrief op terug.

Verkeer en parkeren

Er zijn vragen en opmerkingen ingevuld over het thema verkeer en parkeren op de formulieren waarop wij via deze weg wel meteen een antwoord kunnen geven. U vindt deze hieronder.

 a. Er is veel verkeersdrukte op De Strip. Vooral in de ochtend en het eind van de middag is er een slechte doorstroming, met name tussen de Westfrisiaweg en de Dorpsstraat.
Antwoord: Dit probleem is bij ons bekend. Daarom zijn eind januari van dit jaar de verkeerslichten van het kruispunt De Strip-Dorpsstraat anders afgesteld. Dit houdt in dat de tijd dat het verkeerslicht groen is in beide richtingen is verlengd. Wij hopen dat de situatie hiermee verbetert. De gemeente houdt de komende tijd de situatie in de gaten.

bKunnen de verkeerslichten niet beter worden weggehaald om de doorstroming te bevorderen?
Antwoord: De verkeerslichten zijn er gekomen op dringend verzoek van bewoners en gemeenteraadsleden om de verkeersveiligheid te vergroten. Verwijderen van de verkeerslichten lijkt ook onze verkeerskundigen geen goede optie. De verkeerslichten staan tot 22:00 uur aan.

 c. Er ontstaan gevaarlijke situaties door het drukke verkeer op de Strip en door sluipverkeer dat andere wegen kiest.
Antwoord: De Strip is een belangrijke ontsluitingsweg van de wijk Bangert en Oosterpolder, Zwaag en Blokker. De drukste kruispunten, met De Linten, zijn met verkeerslichten beveiligd. De overige (rustiger) kruispunten zijn zo verkeersveilig ingericht dat de voorrangsituatie duidelijk is en vrij van belemmeringen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ook voor De Strip geldt dat weggebruikers altijd goed uit moeten kijken. De gemeente doet jaarlijks een verkeerstelling op de Westerblokker en vergelijkt deze cijfers. Hieruit blijkt niet dat er gemiddeld meer verkeer is bijgekomen in vergelijking met voorgaande jaren. 

 d. Is het niet mogelijk een vluchtstrook langs De Strip toe te voegen (of de weg te verdubbelen) voor calamiteiten?
Antwoord: Er ligt langs een deel van De Strip een parallelweg. Dit wordt doorgetrokken tussen de Dorpsstraat, de Bangert en Westerblokker. In geval van calamiteit kan van de parallelweg gebruikt worden.  

e. De bochten op de kruispunten van de Strip zijn krap. Met name de kruising met Westerblokker is voor een vrachtwagen te krap om op de eigen rijbaan af te kunnen slaan. Kunnen de bochten ruimer gemaakt worden? 
Antwoord: De kruisingen zijn inderdaad niet ruim uitgevoerd. Hier is bewust voor gekozen om zo de snelheid van het autoverkeer daar te verminderen.

 fKunnen de verkeerslichten op de kruising Bangert/De Strip in de avond en nacht blijven werken vanwege veiligheid?
Antwoord: Over het algemeen moeten stoplichten werken op de momenten dat er veel verkeer is. De tijd is nu al opgerekt naar 22.00 uur. De kans is daarnaast groot dat er bij weinig tot geen verkeer door rood licht wordt gereden. Dit zou een zeer onveilige situatie zijn die we willen voorkomen.

 g. Er is overlast van de verkeersdrempel ter hoogte van Bangert nr. 6, 11 en 13, omdat er te hard wordt gereden en er vrachtverkeer overheen gaat. 
Antwoord: De drempel is nodig voor de verkeersveiligheid en de aansluiting van het fietspad daar. De drempel voldoet aan de landelijke richtlijnen. 

 h.  De tijdelijke fietsoversteek op de Westfrisiaweg (Zevenhuis/Westerkrabhoofd) is erg gevaarlijk.
Antwoord: Deze fietsoversteekplaats is een tijdelijke oplossing zolang het viaduct Rijweg niet is afgebouwd door Heijmans. De tijdelijke situatie is besproken met de gemeente en verkeerskundigen. 

i.  De transformator voor elektriciteit die langs De Strip (bij de tijdelijke Deen) staat, belemmert het zicht vanuit de zijstraat.
Antwoord: De transformator levert inderdaad een belemmering op van het zicht vanuit de Lucas Sinckstraat op De Strip. De belemmering is echter niet zo groot, omdat weggebruikers die zich eerst opstellen voor de haaientanden, vanaf daar wel goed zicht hebben op het verkeer op De Strip. Daarnaast geldt ook hier dat weggebruikers bij het oprijden van de kruising rekening moeten houden met verkeer dat van een andere kant komt.

Meer informatie
Meer informatie over de bovenstaande vragen en antwoorden kunt u stellen aan projectleider Martin Visser van de gemeente Hoorn. Hij is bereikbaar via 0229 252200 of via [email protected]