Hoe staat het met de Bangertse Tuin?

26 mei '23

Begin van dit jaar gingen de woningen in de Bangertse Tuin in verkoop. Inmiddels is het grootste deel van de woningen verkocht en is de gunning én de start van de bouw in zicht. Een korte update.

De ontbindende voorwaarden

Inmiddels is meer dan 70% van de woningen in de Bangertse Tuin verkocht. En dat betekent dat hiermee voldaan is aan één van de belangrijkste ontbindende voorwaarden. Naast deze voorwaarde dient daarnaast oa. de grond waarop de woningen worden gebouwd ‘bouwrijp’ te zijn en moeten het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn.

Naar verwachting zal in juni aan alle voorwaarden zijn voldaan en kan het project officieel ‘gegund’ worden.

image alt

Financiering geregeld?

'Gunnen’ betekent in dit geval dat aan alle voorwaarden voor de realisatie van een nieuwbouwproject is voldaan, de bouw van de woningen kan starten en de kopers (eindelijk) naar de notaris kunnen. Dus als je een woning hebt gekocht is het op dat moment belangrijk dat de financiering geregeld is.

In het verleden werd dit moment gevierd door het versturen van een brief met het goede nieuws naar de kopers, de zogenaamde ‘hoera-brief’. Tegenwoordig sturen we dit goede nieuws online, de (traditionele) naam blijft hetzelfde. Deze hoera-brief hopen we dus in juni te kunnen sturen.

We verwachten dat de bouw van de 16 woningen in de Bangertse Tuin op de (inmiddels) bouwrijpe grond door aannemingsbedrijf Kuin BV na de zomervakantie zal starten.