Fase 5 is de laatste fase in de ontwikkeling van deze nieuwbouwwijk. Deze fase ligt tussen Bangert en de spoorlijn Hoorn – Enkhuizen, aan weerszijden van De Strip. Hier gaat de gemeente nu mee van start. 

Meedenken tijdens inloopavond start fase 5
De gemeente nodigt u uit voor de inloopavond over de start van fase 5 op woensdagavond 30 november in multicultureel centrum De Kreek tussen 19.15 en 21.00 uur. De avond is bedoeld voor toekomstige en huidige bewoners in de wijk en omwonenden rondom het te ontwikkelen gebied. De avond kent geen formele start, u kunt binnenlopen wanneer het u schikt. De gemeente is benieuwd naar uw ideeën en wensen over bijvoorbeeld wonen, het bestemmingsplan, het openbaar groen, verkeer en parkeren. Als bewoner van de wijk heeft u ook ervaringen die nuttig zijn voor de ontwikkeling van deze laatste fase. Daarnaast kunt u in gesprek met wethouder Theo van Eijk en de projectgroep van de gemeente. Ook is er meer informatie over de planning en procedure van het bestemmingsplan.

Waarover kunt u meepraten?
Er is veel voorbereiding nodig voordat gestart kan worden met de ontwikkeling van een wijk. Zo moet er onderzoek worden gedaan naar de woningmarkt op dit moment. De gemeente zoekt ook contact met partijen die meehelpen de wijk op te bouwen, zoals ontwikkelaars en bouwbedrijven. Daarnaast bekijkt de gemeente waar mogelijke sloten en fietspaden komen en hoe de openbare ruimte er uit kan komen te zien. Eerder heeft de gemeente voor het stedenbouwkundige plan een aantal kaders opgesteld. Maar de gemeente wil graag weten welke ideeën de huidige en toekomstige bewoners en gebruikers van het gebied hebben. Met die ideeën kan het plan dan verder worden vormgegeven.

Geef uw idee of suggestie mee!
Er liggen die avond contactformulieren om uw schriftelijke vragen te stellen of suggesties en ideeën mee te geven aan de gemeente. En u kunt uw gegevens achterlaten voor  de aanmelding van de speciale nieuwsbrief Bangert & Oosterpolder.