Supermarkt, winkels en zorgappartementen

18 mei '15

Wethouder Michiel Pijl en directeur Fons Deen van Deen Supermarkten hebben maandag 18 mei de koopovereenkomst getekend voor grond in Bangert en Oosterpolder waar een supermarkt, zorgappartementen en 2 winkelblokken komen. 

Gelijktijdig tekenden Fons Deen en directeur-bestuurder Hans Kröger van woningstichting Het Grootslag uit Wervershoof een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van de supermarkt en de daarboven te bouwen zorgappartementen. Naar verwachting kan de supermarkt in de 1e helft van 2017 haar deuren openen. Woningstichting Het Grootslag zorgt voor de projectrealisatie. De voorzieningen komen in het centrum van de wijk, bij De Kreek.

Wethouder Michiel Pijl: "Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de Bangert en Oosterpolder een echt centrum krijgt. De Kreek vormt straks samen met de supermarkt en winkels het hart van de wijk. We weten dat bewoners deze voorzieningen missen. Daar komt verandering in. Hiermee wordt de wijk ook voor toekomstige bewoners nog aantrekkelijker."

Winkels en zorgappartementen

In het centrum van de Bangert en Oosterpolder komen niet alleen een supermarkt, maar ook 2 winkelblokken van ieder 450 m2, waarin ruimte is voor meerdere winkels. Ook in het gebouw waar de supermarkt komt, is nog eens 350 m2 ruimte voor kleine winkels. Boven de supermarkt en de winkels bouwt Woningstichting Het Grootslag in totaal ongeveer 50 (zorg)appartementen. Dit zijn appartementen voor senioren, waar Wilgaerden zorg aan gaat leveren.

Planning

Met de ondertekening van beide overeenkomsten kan gestart worden met de voorbereidingen van de bouw van het project. Allereerst zal een architectenbureau een ontwerp maken voor het gebouw. Naar verwachting kan rond de jaarwisseling een omgevingsvergunning voor het project worden aangevraagd bij de gemeente Hoorn. Het is de intentie om in het 2e kwartaal van 2016 te starten met de bouw. Ongeveer een jaar later zal de nieuwe supermarkt haar deuren openen en kunnen de 1e bewoners hun intrek nemen in de appartementen.

Van tijdelijk naar definitief

In 2008 maakten de gemeente Hoorn en Deen Supermarkten afspraken dat er een permanente supermarkt in de Bangert en Oosterpolder zou komen. Tot die tijd zorgde Deen voor een tijdelijke supermarkt. Door de tegenvallende woningmarkt groeide het aantal bewoners van de Bangert en Oosterpolder niet zoals oorspronkelijk gedacht en liet de uiteindelijke supermarkt nog even op zich wachten. Inmiddels telt de wijk zo’n 4500  bewoners waar een permanente supermarkt en winkels voor gebouwd worden.