Tijdelijk depot voor bouwmaterialen

7 oktober '15

Aan de oostzijde van De Strip, halverwege de Bangert en de Westerblokker, is onlangs een tijdelijk opslagdepot aangelegd. Dit tijdelijke depot is aangelegd voor de opslag van materiaal dat vrijkomt en hergebruikt wordt bij de aanleg van de wijk.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder. De werkzaamheden vinden op dit moment plaats in het gebied tussen de Dorpsstraat en de Bangert. De gemeente Hoorn verzorgt het grondwerk en de aanleg van straten, riolering, openbare verlichting, watergangen en groen. De woningbouw vindt plaats in opdracht van diverse projectontwikkelaars.

Om de werkzaamheden efficiënt en goed uit te kunnen voeren is behoefte aan een opslagterrein waar materialen tijdelijk opgeslagen kunnen worden. Voorheen werden hiervoor diverse percelen gebruikt in het gebied tussen de Dorpsstraat en de Bangert. Door de voortschrijdende woningbouw leverde dit echter steeds meer hinder op voor bewoners.

Daarom is het opslagterrein verplaatst naar de zuidzijde van de Bangert. Het gekozen terrein is goed bereikbaar via De Strip en ligt op grotere afstand van de woningen, waardoor er minder overlast is.