30 km zone drukste deel De Strip

25 februari '19

Eind december heeft het college besloten om De Strip tussen de Lage Hoek/Lucas Sinckstraat en de Hoge Weere/Jan Doustraat een 30-km zone in te stellen voor het autoverkeer.

In 2015 werd ter hoogte van het Cruyff-court een maximum snelheid van 30 km/uur ingesteld. Dit is gebeurd met tijdelijke maatregelen in de vorm van verkeersdruppels. Het centrumgebied wordt nu afgebouwd waardoor er meer verkeer komt. Ondanks dat de doorstroming goed moet blijven, is een 30km zone hier erg gewenst, omdat er veel voorzieningen in dit deel van de wijk zijn en dus veel mensen. Bovendien is de maatregel erg passend in een kindvriendelijke wijk.

De tijdelijke verkeersmaatregelen hebben een positief effect gehad op de verkeersveiligheid. Daarom heeft het college besloten de maatregel uit te breiden. De tijdelijke maatregelen worden vervangen door permanente verkeersplateaus bij het kruispunten van De Strip met de Lucas Sinckstraat en de Lage Hoek en bij het kruispunt van de Jan Doustraat met de Hoge Weere. Het gebied tussen deze kruispunten wordt aangewezen als een 30 km-zone.

  Bekijk de ligging van het gebied
  Bekijk de bereikbaarheid van het gebied