Bouw winkelcentrum start dit najaar

8 juni '16

In oktober/november van dit jaar start de bouw van het winkelcentrum in Bangert en Oosterpolder. naar verwachting is de bouw een jaar later klaar, in november 2017, en kunnen in december de 1e winkels open.

In mei 2015 sloten de gemeente Hoorn en Deen Vastgoed een koopovereenkomst voor de grond waar een supermarkt, zorgappartementen en twee winkelblokken worden gebouwd. Tegelijkertijd gingen Deen Vastgoed en woningstichting Het Grootslag akkoord om samen de supermarkt en de seniorenwoningen erboven te bouwen. Het winkelcentrum komt te liggen aan de Hollandse Cirkel (tussen De Kreek en De Strip).

Wat houden de plannen in

Het plan bestaat uit een supermarkt en zeven kleine winkels. Deze winkels zijn een aanvulling op de supermarkt. Boven de supermarkt en de winkels in het middenblok bouwt Woningstichting Het Grootslag in totaal 56 (zorg)woningen. De woningen zijn appartementen voor senioren, waar Wilgaerden zorg gaat leveren.

Boven de winkels van de naastgelegen blokken worden appartementen gebouwd.

Voorbereidingen voor de bouw

De omgevingsvergunning voor het bouwen van de winkels en de zorgappartementen is door de gemeente verleend. Dit betekent dat de voorbereidingen voor de bouw nu echt kunnen beginnen. De gemeente gaat het terrein klaarmaken voor de bouw. De omgevingsvergunning voor de beide zijblokken wordt in juni aangevraagd.

De gemeente gaat de komende tijd aan de slag met een ontwerp voor het plein van het winkelcentrum.

Van tijdelijk naar permanent

In 2008 maakten de gemeente Hoorn en Deen Vastgoed afspraken over een permanente supermarkt in de Bangert en Oosterpolder. Tot die tijd zorgde Deen voor een tijdelijke supermarkt. Door de tegenvallende woningmarkt groeide het aantal bewoners van de Bangert en Oosterpolder minder snel en liet de uiteindelijke supermarkt nog even op zich wachten. Maar nu wordt het winkelcentrum snel gebouwd.