Fase A West wordt bouwrijp gemaakt

Binnenkort start het bouwrijp maken van de grond in het gebied tussen de Koewijzend, de Kolenbergstraat, de Coxlaan en de Refter (fase A West). De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Schot Infra uit Alkmaar.

Werkzaamheden

20 december '22

Het doel van het bouwrijp maken van de grond is om deze geschikt te maken voor de start van de woningbouw. Tijdens het bouwrijp maken worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • riolering aanbrengen
  • bouwwegen aanleggen voor toekomstig bouwverkeer
  • kavels waar de woningen straks gebouwd worden op de juiste hoogte aanbrengen
  • een aantal sloten worden nog verbreed of vergraven
  • de hoofdkabels en -leidingen worden aangebracht door de nutsbedrijven


Planning
De werkzaamheden starten op maandag 9 januari en duren tot ongeveer de maand juni 2023. De verwachting is dat de bouw van de woningen start na de zomervakantie 2023.


Meer informatie
Voor vragen over het bouwrijp maken kunt u contact opnemen met de heren A. Attema (e-mail [email protected]) of M. Uriot (e-mail [email protected]) van de gemeente Hoorn. Zij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.

 

  Meer nieuws
  Zelfbouwkavels in de Bangert